Morya - Aspergers Syndrom
Aspergers syndrom (ofte forkortet AS) er en diagnose inden forautismespektret.
Syndromet viser sig primært i form af manglende evner og forståelser for det dagligdags sociale samspil mellem mennesker.
Dertil kan forekomme en række andre karakteristiske træk som motoriske problemer, meget snævre interesser og speciel sprogbrug.
De forskellige træk kan dog vise sig med mere eller mindre intensitet hvor nogle børn med Aspergers syndrom faktisk kan opføre sig næsten som børn uden Aspergers.

Leg og samvær

Børn med Aspergers syndrom har svært ved almindelig leg og samvær, som nævnt ofte først tydeligt fra skolealderen, men nogle gange også synligt allerede i børnehavealderen. Børnene kan umiddelbart have ret god kontakt til voksne, for eksempel blikkontakt, mens de kommer til kort overfor de i virkeligheden meget komplicerede, uskrevne ”regler” for, hvordan man leger og taler med og i det hele taget er sammen med jævnaldrende kammerater. Man kan tale om svækket emotionel intelligens og empati. 

Børnene er typisk lidt kejtede, nørdede enegængere, som er i periferien af fællesskabet. Det er børn som nemt kan blive ofre fordrilleri og mobning. Når børnene kommer i 5-10 års alderen begynder voksne, der kender dem godt, typisk at fornemme, at de er anderledes og har brug for særlige hensyn, uden nødvendigvis at blive klar over, at der er tale om en psykisk lidelse. Børn med Aspergers syndrom har også tit noget indtagende, hengivent og fascinerende ved sig, hvis man forstår deres egenart og møder dem på deres betingelser. 


Kommunikation og diaglog

Det andet særkende er børnenes kommunikationshandicap, det gælder både sproglig og ikke-sproglig kommunikation. Umiddelbart har personen et ret almindeligt sprog, men med en underlig melodi med højt toneleje eller omstændelig, gammelklog udtale. 

Ordforrådet og sætningerne er normale, men børnene har svært ved at deltage i en almindelig samtale, særligt om personlige og følelsesmæssige forhold. Det er som om, de ikke forstår idéen i en dialog, noget som børn ellers udvikler evne til helt intuitivt fra børnehavealderen: Den ene siger noget, venter og lytter, bemærker den andens ansigtsudtryk og svar, føjer noget til, reagerer følelsesmæssigt og fortsætter i et gensidigt ping-pong-spil, som bliver givende for begge parter. 

Barnet med Aspergers syndrom kan svare på det kontante indhold i et spørgsmål, hvorefter samtalen går i stå. ”Kunne du lide filmen?” – ”Ja” svarer barnet, uden at tage tråden op eller se på spørgeren. Det ønske om kontakt, der kan ligge i spørgsmålet, opfatter barnet ikke. Hvis man skriver referat af en sådan samtale, kan det se ud, som om den har været indholdsrig, men ”sam”- talen er fremkommet ved at man har halet énstavelsessvar ud af barnet. Barnet tager ord bogstaveligt og har svært ved at fatte billedsprog og antydninger. 

Hvis barnet for eksempel ser en kammerat stå og virre med hånden og hører et andet barn spørge ”Hvad er der i vejen?”, og det første barn svarer ”Ikke en pind, det er bare min arm, der sover…” kan barnet med Aspergers syndrom være fuldstændig fortabt, uden chance for at få opklaret hvad der foregik.


Særinteresser

Det sidste grundsymptom er særinteresser. Børnene kan lege enkle fantasilege for sig selv og parallelt med andre børn, men har tendens til at blive opslugt af deres egne interesser, hvad enten det drejer sig om dinosaurer, Starwars eller S- togsplaner. De har et skarpt blik og overraskende god hukommelse for systemer og detaljer. De er ikke særlig afhængige af, om de kan dele interessen med andre. Når personerne bliver ældre vokser behovet for samvær imidlertid, så de kan få glæde af at finde sammen i grupper, der har samme specielle interesse, for eksempel at spille rollespil, samle på billeder af broer eller kontrollere flyafgangene i Kastrup lufthavn.
 
Panel titel

© 2017 morya

Antal besøg: 33940

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,44575095176697sekunder
Billeder
Billedealbum